Asahi Shuzo Dassai 50 Nigori Junmai Daiginjo

Asahi Shuzo Dassai 50 Nigori Junmai Daiginjo